Available courses

Działalność gospodarcza dla ślusarzy od 03.2019

Budownictwo ogólne na kosztorysowniaiu

Dokumentacja techniczna podczas kosztorysowania

Rysunek techniczny budowlany

Dowiesz się jak korzystać z platformy Moodle i dostępnych narzędzi.

Tutaj znajdziecie wszystkie ćwiczenia, które robimy na zajęciach. jezeli kogoś nie będzie na zajęciach ma mozliwość zaliczenia ich przez Internet. prace domowe równiez będą zadawane przez Internet.

Kontakt na temat robotyki i klocków LEGO

Szkolenie studentów do obsługi platformy Moodle

Tutaj znajdziecie wszystkie ćwiczenia, które robimy na zajęciach. jezeli kogoś nie będzie na zajęciach ma mozliwość zaliczenia ich przez Internet. prace domowe równiez będą zadawane przez Internet.

A.36 RACHUNKOWOŚĆ

MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY REALIZUJĄCE TREŚCI PROGRAMOWE ORAZ ZADANIA I TESTY